Privacybeleid

De administratie van de website rdiobox.be is verplicht om uw privacy op het Internet te handhaven. Wij besteden veel aandacht aan de beveiliging van de gegevens die u aan ons verstrekt. Ons privacybeleid is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de Europese Unie. De doeleinden, waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen zijn: verbetering van onze dienstverlening, communicatie met bezoekers van deze site, het verlenen van diensten verbonden aan de specialisatie van de website, Wij gebruiken uw gegevens voor de voorbereiding van het radioprogramma., en voor andere hieronder genoemde acties.

Opslag en verwerking van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens alleen met uw bereidwillige toestemming. Met uw toestemming kunnen wij de volgende gegevens verzamelen en verwerken: naam en achternaam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, persoonlijke foto's, interesses. Het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens gebeurt in overeenstemming met de wetten van de Europese Unie en België.

Opslag, wijziging en verwijdering van gegevens

De gebruiker, die rdiobox.be zijn persoonlijke gegevens heeft verstrekt, heeft het recht deze te wijzigen en te verwijderen, evenals het recht om de toestemming tot gegevensverwerking in te trekken. De tijd gedurende dewelke uw persoonlijke gegevens worden bewaard is: de tijd dat de persoonlijke gegevens worden gebruikt die noodzakelijk is voor de hoofdactiviteit van de website. Na het beëindigen van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, zal de administratie van de website deze definitief verwijderen. Om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met de administratie via: [email protected]. Wij kunnen uw gegevens alleen met uw toestemming aan derden doorgeven. Indien de gegevens zijn overgedragen aan een derde partij, die niet aan onze organisatie is verbonden, kunnen wij geen wijzigingen in die gegevens aanbrengen. Onze gegevens worden opgeslagen in het hoofddatacenter (Interxion) in Brussel.

Verwerking van technische bezoekgegevens

Bij een bezoek aan rdiobox.be worden uw IP-adres, tijdstip van bezoek, browserinstellingen, operationeel systeem en andere technische gegevens in de database opgeslagen. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de correcte weergave van de inhoud van de website. Het is onmogelijk om aan de hand van deze gegevens de persoon van de bezoeker te identificeren.

Persoonlijke gegevens van kinderen

Indien u een ouder of een wettelijke voogd bent van een minderjarig kind, en u weet dat het kind ons zijn persoonlijke gegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, gelieve ons te contacteren op: [email protected]. Het is verboden persoonsgegevens van minderjarige gebruikers in te voeren zonder toestemming van ouders of wettelijke voogden.

Verwerking van cookies

Wij gebruiken cookiebestanden voor de correcte weergave van de inhoud van de website en voor het surfgemak van rdiobox.be. Het zijn kleine bestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Ze helpen de website om informatie over u te onthouden, zoals in welke taal u de website gebruikt en welke pagina's u al geopend hebt. Deze informatie is nuttig bij een volgend bezoek. Dankzij de cookiebestanden wordt het surfen op de website veel gemakkelijker. U kunt hier meer te weten komen over deze bestanden. U kunt de ontvangst en blokkering van cookies zelf instellen in uw browser. Het niet kunnen ontvangen van cookie-bestanden kan de functionaliteit van de website beperken.

Verwerking van persoonsgegevens door andere diensten

Deze website maakt gebruik van online diensten van derden, die onafhankelijk van ons gegevens verzamelen. Dergelijke diensten zijn onder andere: , Cloudflare.com en Radiogroep.netwerk. Gegevens die door deze diensten worden verzameld, kunnen worden verstrekt aan andere diensten binnen deze organisaties. Zij kunnen de gegevens gebruiken voor het personaliseren van hun eigen advertentienetwerk. U kunt kennis nemen van de gebruikersovereenkomsten van deze organisaties op hun websites. U kunt ook weigeren dat zij uw persoonlijke gegevens verzamelen. Bijvoorbeeld, Google Analytics Opt-out Browser Add-on kan hier gevonden worden. Wij geven geen persoonlijke gegevens door aan andere organisaties of diensten, die niet in dit privacybeleid worden genoemd. Bij wijze van uitzondering kunnen de verzamelde gegevens worden verstrekt op rechtmatig verzoek van overheidsinstanties, die bevoegd zijn om dergelijke informatie op te vragen.

Links naar andere websites

Onze website rdiobox.be kan links bevatten naar andere websites, die niet onder onze controle staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Wij raden u aan om kennis te nemen van het privacybeleid van elke website die u bezoekt, indien een dergelijk beleid bestaat.

Wijzigingen in het privacybeleid

Van tijd tot tijd kan onze website rdiobox.be ons privacybeleid bijwerken. Wij informeren over eventuele wijzigingen in het privacybeleid, geplaatst op deze webpagina. Wij volgen alle veranderingen in de wetgeving, die betrekking heeft op persoonlijke gegevens in de Europese Unie en België. Als u uw persoonlijke gegevens op onze website hebt ingevoerd, zullen wij u op de hoogte brengen van de wijzigingen in ons privacybeleid. Indien uw persoonsgegevens, en meer bepaald uw contactinformatie, foutief werden ingegeven, zullen wij niet in staat zijn u te contacteren.

Feedback en slotclausules

U kunt contact opnemen met de administratie van rdiobox.be met betrekking tot alle vragen in verband met het privacybeleid op: [email protected], of door het invullen van een contactformulier vermeld in een overeenkomstige sectie van deze website. Indien u niet akkoord gaat met dit privacybeleid, kan u geen gebruik maken van de diensten van rdiobox.be. In dit geval moet u een bezoek aan onze website vermijden.